Disclaimer

Aan alle op de www.voltacom.nl pagina's vermelde prijzen, modellen en acties kunnen geen rechten worden ontleend.
Prijs-, model- en actiewijzigingen zijn voorbehouden. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Beperking van de aansprakelijkheid

Hoewel Voltacom B.V. streeft naar een website van topkwaliteit, kan Voltacom niet de juistheid, toepasselijkheid, kwaliteit, actualiteit, geldigheid, volledigheid, of geschiktheid van de informatie waarborgen of garanderen die opgevraagd, verkregen, gedownload of gekopieerd wordt via deze website.
Voltacom B.V. onderschrijft, keurt goed, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden).
Voltacom B.V. is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de website derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze website verkregen, opgevraagd of gedownload zijn.

Persoonsgegevens alsmede adres- en e-mail gegevens worden door Voltacom B.V. strikt vertrouwelijk
behandeld en niet ter beschikking gesteld aan andere partijen. Het versturen van aanbiedingen en andere commerciële uitingen aan de klant geschiedt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klant.